Kedatangan, Keberangkatan, LKP, LKU

Untuk setiap KEBERANGKATAN, kita perlu simpan a. SLO b. STBLKK c. Surat Persetujuan Berlayar d. PKL e. Daftar ABK + Nahkoda + KKM Untuk setiap KEDATANGAN, kita perlu simpan: a. STBLKKP (Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan oleh Syahbandar Perikanan) b. E-Logbook Perikanan Tangkap (Syahbandar Perikanan) Untuk per twi wulan (setiap 3 bulan), kita […]