Kedatangan, Keberangkatan, LKP, LKU

Untuk setiap KEBERANGKATAN, kita perlu simpan
a. SLO
b. STBLKK
c. Surat Persetujuan Berlayar
d. PKL
e. Daftar ABK + Nahkoda + KKM

Untuk setiap KEDATANGAN, kita perlu simpan:
a. STBLKKP (Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan oleh Syahbandar Perikanan)
b. E-Logbook Perikanan Tangkap (Syahbandar Perikanan)

Untuk per twi wulan (setiap 3 bulan), kita perlu lapor LKP

Untuk per semester (setiap 6 bulan), kita perlu lapor LKU